Acords Consell de Centre


El passat dilluns 21 de desembre va tenir lloc la primera reunió del Consell de Centre d’aquest curs 2015-2016. Es van presentar les dues noves representants del professorat i es va donar el vist-i-plau a la Programació General Anual i a les Normes d’Organització i Funcionament del Centre.

 

image