ACTIVITATS ASSIGNADES


Núm. sol·licitud                 

Activitat

Centre

PREINSAD-20180001019 Llengua catalana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001061 CFI Tarda  2 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001092 Llengua castellana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001124 Llengua castellana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001166 Anglès Matí  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001173 Llengua castellana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001192 Llengua castellana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001203 COMPETIC inicial Tarda 1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001230 Anglès Tarda  3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001242 Llengua castellana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001249 COMPETIC Tarda  2 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001254 Anglès Tarda 3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001271 Anglès Tarda  3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001275 Anglès Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001276 Llengua catalana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001298 Anglès Tarda 2 CFA FRANCESC LAYRET
PREINSAD-20180001304 Anglès Tarda  2 CFA  FRANCESC LAYRET
PREINSAD-20180001305 Anglès Tarda  2 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001317 Llengua catalana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001319 Anglès Matí  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001323 Anglès Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001329 Anglès Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001338 COMPETIC Tarda  2 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001343 Llengua catalana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001345 Anglès Tarda  1 CFA MONTSERRAT
PREINSAD-20180001357 Anglès Matí 1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001366  Curs de PPAU per a majors de 25 anys CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001376 Anglès Matí  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001378 COMPETIC Tarda  2 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001379 Anglès Matí  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001381 COMPETIC Tarda  2 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001385 Llengua castellana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001402 Llengua castellana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001402 Llengua catalana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001405 Curs de PPAU per a majors de 25 anys  Tarda 1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001416 Anglès Matí 1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001417 COMPETIC inicial Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001422 Curs de PPAU per a majors de 25 anys  Tarda 1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001431 Anglès Tarda  2 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001435 COMPETIC Tarda 1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001438 Curs de PPAU per a majors de 25 anys  Tarda 1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001443 COMPETIC Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001451 COMPETIC inicial Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001465 COMPETIC inicial Tarda  CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001467 Anglès Matí  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001472 Curs de PPAU per a majors de 25 anys Tarda 1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001478 Anglès Tarda  3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001479 Anglès Tarda 1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001482 Anglès Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001494 COMPETIC Tarda 1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001500 Llengua catalana Tarda  3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001500 Anglès Matí  1 CFA  EL CLOT
PREINSAD-20180001501 Anglès Matí  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001514 Anglès tarda 1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001560 Anglès Tarda 1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001561 Anglès Matí  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001602 Anglès Tarda  3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001611 Anglès Tarda  2 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001620 Anglès Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001627 Anglès Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001633 COMPETIC Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001653 COMPETIC Tarda  3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180001872 Llengua catalana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180004928 Anglès Tarda  3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180005016 Anglès Tarda  3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180005029 Anglès Tarda 2 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180005103 Anglès Matí  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180005114 Curs de preparació per a les proves accés a CFGM  Matí  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180005166 Anglès Tarda  2 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180005302 Anglès Matí 3 CFA LA PAU
PREINSAD-20180005305 Anglès Tarda  3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180005380 GESO Matí 1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180005420 Anglès Tarda  3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180005439 Anglès Tarda  3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180005449 Curs de preparació per a les proves accés a CFGM  Matí  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180005464 Curs de preparació per a les proves accés a CFGM  Matí  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180005474 GESO Matí  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180005521 Anglès Tarda  3 CFA  MANUEL FERNÁNDEZ
PREINSAD-20180005545 Anglès Vespre  3 CFA  EL CLOT
PREINSAD-20180005896 GESO Matí  2 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180005919 Curs de preparació per a les proves accés a CFGM  Matí  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180009395 COMPETIC inicial Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180009436 COMPETIC inicial Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180009487 COMPETIC inicial Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180009497 COMPETIC inicial Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180009522 COMPETIC inicial Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180009534 COMPETIC inicial CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180009556 COMPETIC inicial Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180009574 Llengua castellana Tarda  2 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180009579 Llengua catalana Tarda  3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180009605 Llengua catalana Tarda 3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180009638 Llengua catalana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180009639 Llengua castellana Tarda 3 I CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180009660 Llengua catalana Tarda 1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180009686 Llengua catalana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180009708 Llengua castellana Tarda 3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180009733 COMPETIC Tarda  2 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180009742 Curs de preparació per a les proves accés a CFGS  Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180009768 Curs de PPAU per a majors de 25 anys CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180009786 Llengua castellana Tarda  3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180009790 Llengua castellana Tarda 3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180009790 Anglès Matí 1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180009804 COMPETIC Tarda  2 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180009807 Llengua castellana Tarda  3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180009823 Llengua catalana Tarda  3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180009852 COMPETIC Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180009880 COMPETIC Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180009880 Anglès Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180009889 Curs de PPAU per a majors de 25 anys  Tarda 1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180009918 Curs de preparació per a les proves accés a CFGS  Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180009927 Curs de preparació per a les proves accés a CFGS  Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180009957 COMPETIC Tarda  3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180010124 COMPETIC Tarda  2 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180010897 Curs de preparació per a les proves accés a CFGM  Matí  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180010954 Curs de preparació per a les proves accés a CFGM Matí 1
PREINSAD-20180011026 Curs de preparació per a les proves accés a CFGM Matí 1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180011069 GESO Matí  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180011089 Curs de preparació per a les proves accés a CFGM  Matí  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180011360 Llengua catalana Tarda  3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180011412 Llengua castellana Tarda  2 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180011412 Anglès Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014161 Llengua castellana Tarda  2 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014217 Llengua catalana Tarda 1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014337 Llengua catalana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014370 Anglès Tarda  3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014422 COMPETIC inicial Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014428 Anglès Tarda  3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014445 COMPETIC inicial Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014462 Anglès Tarda  2 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014462 COMPETIC Tarda  2 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014479 COMPETIC Tarda  2 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014479 Anglès Matí  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014491 Anglès Tarda 1  
PREINSAD-20180014536 Anglès Matí 1 CFA EL CLOT
PREINSAD-20180014537 Curs de PPAU per a majors de 25 anys Tarda CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014544 Anglès Tarda 2 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014544 COMPETIC inicial Tarda 1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014561 Anglès Tarda 2 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014561 COMPETIC inicial Tarda 1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014574 Curs de preparació per a les proves accés a CFGS  Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014585 Anglès Matí  3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014592 COMPETIC Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014602 Llengua castellana Tarda  3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014621 Curs de PPAU per a majors de 25 anys  Tarda 1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014640 Anglès Tarda  2 CFA  FRANCESC LAYRET
PREINSAD-20180014644 COMPETIC Tarda  3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014652 Llengua castellana Tarda  2 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014667 Anglès Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014672 Llengua castellana Tarda 1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014672 Llengua catalana Tarda 1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014689 Llengua castellana Tarda  2 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014694 Llengua castellana Tarda  3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014711 Anglès Tarda  3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014716 Llengua castellana Tarda  3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014747 Anglès Tarda  2 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014749 Anglès Vespre  3 CFA  FRANCESC LAYRET
PREINSAD-20180014754 Anglès Tarda  2 CFA  MADRID
PREINSAD-20180014760 Llengua catalana Tarda 3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014766 Curs de preparació per a les proves accés a CFGS  Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014769 Anglès Tarda  2 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014774 COMPETIC Tarda  2 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014788 Llengua catalana Tarda  3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014800 COMPETIC inicial Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014802 Anglès Vespre  3 CFA ELCLOT
PREINSAD-20180014803 Llengua castellana Tarda  3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014814 Anglès Tarda 2 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014849 Llengua castellana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014850 Anglès Tarda  2 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014856 Llengua catalana Matí  2 CFA  FRANCESC LAYRET
PREINSAD-20180014856 Llengua castellana Tarda  3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014865 Anglès Vespre  3 CFA  EL CLOT
PREINSAD-20180014879 Anglès Matí  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014879 COMPETIC inicial Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014891 COMPETIC inicial Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014895 Anglès Tarda  3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014919 COMPETIC inicial Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014919 Anglès Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014949 Anglès Matí  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014969 Curs de preparació per a les proves accés a CFGS  Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180014992 Llengua castellana Tarda 1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180015010 Llengua castellana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180015035 Llengua castellana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180015090 CFI Tarda  2 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180015114 Llengua castellana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180015133 Llengua castellana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-2018001525 Anglès Tarda  2 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180015257 Llengua castellana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180015267 Anglès Tarda 1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180015408 Anglès Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180015437 CFI Tarda  2 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180015461 Llengua catalana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180015648 COMPETIC inicial Tarda 1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180015749 GESO Matí  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180015782 Curs de preparació per a les proves accés a CFGM  mATÍ  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180015814 GESO Matí  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180015842 GESO Matí 1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180015865 Anglès Matí  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-2018001589 COMPETIC Tarda  2 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180015894 Anglès Matí  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180015956 Anglès Matí  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180015988 Curs de preparació per a les proves accés a CFGM  Matí  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180016000 Anglès Matí 1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180016069 GESO Matí  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180016104 Anglès Matí  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180016207 GESO Matí  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180016237 Llengua catalana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180016294 Curs de preparació per a les proves accés a CFGM  Matí  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180016294 Anglès Tarda  2 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180016334 Anglès Tarda 2 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180016339 Anglès Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-2018001638 COMPETIC Tarda 3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180016434 Anglès Matí 1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180016434 Llengua catalana Tarda 1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180016725 Curs de preparació per a les proves accés a CFGM  Matí  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180016838 GESO Matí  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180016838 Anglès Matí  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180016894 GESO Matí  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180016994 Curs de preparació per a les proves accés a CFGM Matí 1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180017050 Curs de preparació per a les proves accés a CFGM  Matí  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180017451 GESO Matí  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180020049 Anglès Tarda  3 CFA  TORRENT D’EN MELIS
PREINSAD-20180020464 Llengua castellana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180020508 Llengua castellana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180020555 Llengua castellana Tarda 1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180020577 Llengua castellana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180020638 Llengua castellana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180021724 Llengua castellana Tarda 1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180021752 Llengua castellana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180021777 Llengua castellana Tarda  3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180021783 Llengua castellana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180021800 Llengua castellana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180021802 Llengua castellana Tarda  3 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180021817 Llengua catalana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180021842 Llengua catalana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180021855 Llengua catalana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180021858 Llengua catalana Tarda 1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180021878 Llengua catalana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180021885 Llengua catalana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-20180021909 Llengua catalana Tarda  1 CFA MONTSERRAT ROIG
PREINSAD-2018005343 Anglès matí 1 CFA MONTSERRAT ROIG