Activitats culturals


Aqui trobareu el recull de les diferents activitats culturals organitzades aquest curs per als alumnes del CFA Montserrat Roig agrupades per trimestres i temàtiques.

Més enllà del centre, coneixem altres espais de cultura i aprenentatge (museus, espais patrimonials, culturals i naturals..) alhora que millorem i enfortim les relacions personals amb respecte i tolerància.