Blog


Aquí trobareu el recull de les diferents activitats culturals organitzades aquest curs per als alumnes del CFA Montserrat Roig […]

ACTIVITATS CULTURALS 18-19


enquesta perfil lector

D’acord amb el Pla lector de centre aprovat el curs 17-18 i per tal de conèixer quin és […]

Enquesta perfil lectorNúm. sol·licitud Activitat Centre PREINSAD-20180001019 Llengua catalana Tarda 1 CFA MONTSERRAT ROIG PREINSAD-20180001061 CFI Tarda 2 CFA MONTSERRAT […]

ACTIVITATS ASSIGNADES