Per Categories : CURS 18-19


PEAI 4

El curs 2018-19 hem iniciat un nou ensenyanemt al nostre CFA: el PEAI. L’objectiu del PEAI (Programa experimental d’acollida i […]

Primera experiència amb el PEAI


enquesta perfil lector

D’acord amb el Pla lector de centre aprovat el curs 17-18 i per tal de conèixer quin és […]

Enquesta perfil lector