Cicle de Formació Instrumental:


CICLE DE FORMACIÓ INSTRUMENTAL

DESCRIPCIÓ:

L’objectiu d’aquests estudis és que les persones adultes aprenguin a llegir, escriure i fer càlculs elementals.
La superació d’aquests estudis permet l’obtenció del certificat de formació instrumental.

CONTINGUTS:

Els continguts d’aquesta formació s’organitzen en tres nivells:

El primer nivell, en què l’aprenentatge se centra en l’adquisició dels mecanismes fonamentals de lectura i escriptura i de càlcul, a més de nocions elementals sobre l’entorn social i natural.
El segon nivell, en què l’objectiu central és consolidar aquests mecanismes i els coneixements que expliquen l’entorn, i el tercer nivell, en el qual s’amplien els coneixements anteriors fins a assolir els objectius generals del cicle.
Cada nivell inclou tres àrees de coneixement:

  • Llengua
  • Matemàtiques
  • Ciències socials i naturals.

ACCÉS:

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

DURADA DELS CURSOS:

La durada aproximada d’aquesta formació és de 1.100 hores. Això no obstant, segons els coneixements previs, les necessitats formatives, i els ritmes d’aprenentatge de l’alumnat, la durada pot ser més llarga o menys.

 

VEURE ELS HORARIS DE TOTS ELS ENSENYAMENTS