Cicles formatius de grau mitjà


Preparació a proves d’accés a Cicles formatius de grau mitjà

DESCRIPCIÓ:

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d’accés als cicles de grau mitjà de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, i d’ensenyaments esportius.

CONTINGUTS:

  • Competència en llengua catalana i castellana
  • Competència en llengua estrangera
  • Competència social i ciutadana
  • Competència matemàtica
  • Competència d’interacció amb el món físic.
  • Competència en tecnologies.

Les persones que tenen experiència laboral en qualsevol àmbit profesional i que acreditin com a mínim un any d’experiència laboral a jornada completa o el temps proporcional en cas de jornada parcial quedaran exemptes de la part científico i tecnológica.

LA PROVA:

La prova té tres parts:
Part comunicativa i social.
Part científica i tecnológica
Part matemàtica

ACCÉS:

Amb caràcter general, per accedir a l’educació d’adults cal tenir més de 18 anys, o bé complir-los durant l’any natural en què s’inicia la formació, però excepcionalment poden accedir-hi les persones majors de 16 anys o que els compleixin durant l’any natural en què inicien la formació.
Cal tenir en compte que per realitzar les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà s’han de tenir 17 anys o complir-los l’any natural en què es realitza la prova.

DURADA DEL CURS:

La durada mínima per a la preparació de les proves d’accés a grau mitjà és de 330 hores.

 

VEURE ELS HORARIS DE TOTS ELS ENSENYAMENTS

 

Més informació sobre: Preparació a proves d’accés a Cicles formatius de grau mitjà