El gust per la lectura


Convertim-nos en Booktubers. Participació al Concurs “El Gust per la Lectura”

Breu descripció: L’alumnat de GESO 2, des del mòdul de Llengua catalana, ha participat al llarg de tres cursos al Concurs del Departament d’Educació “El Gust per la Lectura”que té per objectiu la formació de bons lectors i lectores.

 

Objectius de l’experiència:

● Del centre:

–         Oferir al nostre alumnat la possibilitat d´esdevenir lectors competents, crítics i capaços de gaudir del plaer de la lectura.

–         Afavorir el desenvolupament de les competències literària i social i ciutadana.

–         Relacionar les obres literàries amb l´edició d´un Booktuber, permetent que el fet lector, a més de proporcionar sensibilitat estètica i contribuir al creixement personal, potencïi el treball cooperatiu.

–         Incrementar les possibilitats d’èxit dels nostres alumnes a l’hora d’assolir els objectius assenyalats pel currículum.

Dels alumnes:

 Els alumnes milloren la seva capacitat de:

–         Fer una lectura comprensiva i gaudir-ne d’ella.

–         Debatre de forma crítica i abordar les tècniques literàries de la novel·la: tema, idea principal, personatges, èpoques, veu narrativa, etc.

–         Escriure de forma cooperativa i creativa  el guió del booktuber.

–         Comunicar-se oralment, fent un bon ús de la llengua, desenvolupant els aspectes comunicatius (la persuasió, la convicció i l’ordre expositiu) i la defensa argumentada del propi punt de vista.

–         Comunicar-se audiovisualment de forma imaginativa amb l´extensió i característiques d´aquest mitjà.

Criteris d’avaluació de l’experiència:

–         Participar activament i reflexivament en les interaccions orals, escrites i audiovisuals.

–         Comprendre la lectura i gaudir-ne d’ella .

–         Produir el  guió escrit  del  Booktuber, usant procediments de planificació i elements lingüístics per a la cohesió interna de les idees (precisió lèxica, connectors, signes de puntuació).

–         Exposar una opinió argumentada sobre la lectura, situant el sentit de l’obra en relació al context històric i cultural i amb la pròpia experiència.

–         Crear un producte audiovisual amb les característiques pròpies del Booktuber.

–         Participar activament i reflexivament en l´avaluació del propi aprenentatge i el dels altres.

 Indicadors:

–         Grau de satisfacció de l’alumnat.

–         Grau de percepció del propi aprenentatge i el dels altres.

–         Lectura de les novel·les seleccionades

–         Elaboració dels Booktubers

–         Ser seleccionats pel Departament d’Educació com a finalistes a la Categoria G (Cursos 16/17, 17/18) i com a guanyadors el curs 18/19.

Resultats: Tant l’alumnat com el professorat mostren una gran satisfacció per tot el que aprenem al llarg del procés educatiu així com dels resultats obtinguts. Ser nomenats finalistes durant 2 edicions i guanyadors en l’última és una gran recompensa pel nostre treball.

Inici de l’experiència i previsió de continuïtat:

–         Participació al curs 16-17 amb la lectura “L´Àngel de la Guarda” de Kathy Clark-Finalistes

–         Participació al curs 17-18 amb “Xaval Gras es menja el món” de K.L. Going- Finalistes

–         Participació al curs 18-19 amb la lectura “L’autobiografia de l’home invisible” de Joan Balart i Cerdan-Guanyadors

–         Participació al curs actual 19/20 amb la lectura “La nedadora” de Francesc Puigpelat

Preveiem continuar participant en aquest Concurs que hem incorporat al Pla Lector del nostre Centre.

CURS 18/19: 

CURS 17/18:

CURS 16/17: