EL SERVEI D’ORIENTACIÓ –PLA JOVE DE SANT MARTÍ


Servei OrientacióEl Servei d’Orientació Pla Jove (SOPJ) és un servei educatiu del Consorci d’Educació de Barcelona al districte de Sant Martí. Aquest servei està format per dues tècniques d’orientació i està ubicat a la Rambla del Poblenou núm. 130, dins del centre de formació d’adults CFA Montserrat Roig .

Els objectius prioritaris en el marc del Consorci d’Educació de Barcelona i el Pla d’educació del districte són:
a) accions per prevenir i disminuir l’abandonament escolar prematur
b) orientació i acompanyament als joves en els processos de transició dels estudis
b) vetllar per la continuïtat educativa dels joves d’entre 16 i 21 anys per tal que assoleixin nivells més elevats de formació i qualificació professional.

 

El servei d’orientació pot oferir assessorament i orientació acadèmica personalitzada sobre itineraris formatius del sistema educatiu, oferta de centres i estudis de la ciutat , informació dels processos de preinscripció i matricula en els estudis de la postobligatòria, informació de recursos formatius específics per a joves i d’altres recursos de la ciutat. Atenem prioritàriament a joves d’entre 16 i 21 anys, però també a persones d’altres edats que ens ho sol·licitin prèviament.

Xerrada S.O.

 

També establim un Pla de treball per donar suport en matèria d’orientació acadèmica amb els centres públics de secundària (d’ESO , batxillerat i de Formació Professional) i amb els Centres de Formació d’Adults oferint accions concretes de xerrades a l’alumnat , assessorament del professorat , tutories específiques encaminades a reforçar el Pla d’acció tutorial adaptant-lo a les necessitats i demandes de cada centre.

Autora: Lourdes Delgado