Els valors a GESO 1


Els alumnes de GESO I treballen els Drets Humans durant el primer trimestre de cada curs escolar.

Aquest és un contingut curricular que pretén fomentar valors com ara la solidaritat, la igualtat o el respecte dintre de la comunitat educativa, a fi d’ajudar al nostre alumnat a esdevenir ciutadanes i ciutadans democràtics , plurals i respectuosos.

Vivim en un món globalitzat on, a vegades, es perden o menyspreen els trets identitaris, locals o particulars. Des de l’assignatura de les Ciències Socials i l’Educació per la Ciutadania posem especial atenció en aquests conceptes, ja que entenem la nostra escola com un espai de convivència i respecte. En aquest sentit, es realitzen no només activitats a classe, sinó que també contribuïm a la integració i la socialització del nostre alumnat organitzant activitats i sortides fora de l’aula.

Malauradament, vivim una època difícil amb tot allò que fa referència a les llibertats i els drets de la ciutadania i, és per això que des de la matèria treballem aspectes que puguin contribuir a formar una futura ciutadania respectuosa, crítica i activa.

A més d’aprendre a debatre respectant el torn de paraula a classe, hem realitzat uns murals on els alumnes havien de posar en pràctica allò après a l’assignatura, com ara respectar i valorar les opinions dels companys; compartir material i espai o organitzar el temps i el treball tenint en compte les capacitats i les mancances particulars.

Hem de dir que hem aconseguit els objectius , malgrat que ens ha costat una mica!

Aquí teniu una mostra del nostre treball:

Autora: Sílvia Santibáñez (Tutora de GESO)