Enquesta perfil lector


D’acord amb el Pla lector de centre aprovat el curs 17-18 i per tal de conèixer quin és el perfil lector de l’alumnat us deixem l’enllaç a un qüestionari per a què el contesteu. Ens agradaria saber els vincles que té els nostre alumnat amb els llibres i d’aquesta manera poder promoure i potenciar el gust`per la lectura, millorar la comprensió de textos,  fomentar l’hàbit lector i el llegir per aprendre. 

CLIQUEU EN LA IMATGE PER ACCEDIR-HI:

Enquesta perfil lector