Let’s talk together


 

L’alumnat d’anglès del nostre centre es mostra especialment interessat en millorar les seva capacitat comunicativa en llengua anglesa. Per això, quan una alumna de català 3 —amb un domini excel·lent de la llengua anglesa— es va oferir a liderar grups de conversa, no vàrem deixar d’aprofitar la seva disposició. Hem organitzat quatre grups de conversa, en horaris de matí i tarda, dos dies a la setmana; un total de 40 alumnes hi participen, repartits entre els quatre grups.

Objectius de l’experiència:

Del centre:

–         Oferir al nostre alumnat la possibilitat de practicar i millorar la seva competència comunicativa en llengua anglesa fora de l’aula.

–         Incrementar les possibilitats d’èxit dels nostres alumnes a l’hora d’assolir els objectius assenyalats pel currículum.

–         Facilitar  l’adaptació dels nostres alumnes a les exigències de la societat plurilingüe i multicultural del segle XXI.

De l’alumnat:

–         Les persones participants a l’experiència milloraran la seva capacitat de:

–         Produir de manera fluida textos orals ben estructurats relacionats amb camps d’interès variats, amb un repertori lèxic variat i una morfosintaxi de relativa complexitat.

–         Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar les converses.

 

Criteris d’avaluació de l’experiència:

–         Els participants valoren positivament l’experiència i es mostren interessats a continuar-la en cursos següents.

–         Els participants són conscients de la millora de les seva competència comunicativa en llengua oral.

–         Els participants aconsegueixen superar el nivell d’anglès 3.

–         Els participants són capaços de gestionar amb eficàcia un recorregut formatiu futur pel que respecta al tema de la llengua anglesa.

Indicadors:

–         Grau de satisfacció dels alumnes.

–         Grau de percepció del propi aprenentatge.

–         Nombre de participants que superen amb èxit el nivell 3.

–         Nombre de participants que, un cop superat el nivell, continuen la seva formació en llengua anglesa en altres centres.

 

Resultats: Fins el moment, l’activitat s’està desenvolupant amb regularitat. Tant els alumnes participants com la voluntària que lidera els grups manifesten la seva satisfacció per l’experiència.

Inici de l’experiència i previsió de continuïtat: L’activitat va començar a primers d’octubre, i es preveu que continuï durant tot el curs 2019-20.