Projecte ACCESS a COMPETIC 3


Els alumnes de COMPETIC 3 han elaborat el projecte final corresponent a la competència “Tractament de les dades”, amb el programa Access. Com en cada competència del curs, de durada un trimestre, han de posar en pràctica tot el que han après en una simulació d’una base de dades real.

Això inclou:

  • dissenyar la base de dades,

  • crear taules (introduint-hi dades fictícies),

  • consultes (que permeten cercar les dades segons determinats criteris),IMG_20171211_194929520

  • formularis (per fer la introducció de dades de manera més còmoda), i

  • informes (per presentar resultats de manera més vistosa). 

La competència que treballem el segon trimestre és “Tractament de la informació numèrica”, amb el programa de fulls de càlcul Excel. I al tercer és “Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment“, amb el programa Power Point.

Si voleu més informació la trobareu clicant en el següent enllaç: 
http://cfamontserratroig.cat/informatica-competic/
També us recordem que:
a) Aquests certificats són una eina que pot facilitar l'obtenció d'una feina, la promoció professional,
 l'accés a eines d’aprenentatge virtual o l'obtenció d'una certificació professional.

b) El COMPETIC és un certificat equivalent a tots els nivells al certificat ACTIC.

Autor: Àlex Sierra (Coordinador de COMPETIC)