Qui som


El CFA Montserrat Roig és un espai per a l’educació permanent de les persones adultes.

 Ofereix a totes les persones iniciar o aprofundir en els seus coneixements, desenvolupar les seves capacitats i millorar les seves competències en els tres àmbits bàsics que defineix la Llei d’Educació d’Adults: formació instrumental i bàsica, formació per al món laboral i formació per al lleure i la cultura.

Dona també l’oportunitat d’accedir a altres estudis dins els sistema educatiu i fer possible l’entrada al món professional i laboral.

És un espai que ajuda a comprendre i analitzar de manera crítica la societat on vivim, fomentant la participació, la cooperació i la responsabilitat tot vetllant per la formació permanent i integral de les persones.Aquest vídeo va ser realitzat per alumnes de GESO 1 del curs 2015/2016.

EQUIP DOCENT

Equip Directiu:

Fina Piqué (Directora)         Àngels Roca (Cap d’Estudis)           Víctor Martínez (Secretari)

Equip Pedagògic:

Isabel Cuesta (Coordinadora aules del Besòs)
Amparo Pilar (Coordinadora d’ensenyaments lingüístics)
Àlex Sierra (Coordinador d’informàtica i TIC)
Sílvia Santibáñez (Coordinadora de formació bàsica i GESO)

Gemma Colom

Servei d’Orientació: Lourdes Delgado i M. Elena García

Personal d’administració: Elvira López

Responsable Consergeria: Damià Ponce