Vols treballar amb nosaltres?


El CFA Montserrat Roig és un centre públic del Departament d’Educació gestionat del Consorci d’Educació de Barcelona.

Els docents que hi treballem som funcionaris, ja sigui de carrera o interins apuntats a la borsa de treball del Departament.

Les places vacants que han de ser cobertes per funcionaris de carrera, els equips directius dels centres podem proposar als candidats/candidates per cobrir-les de forma provisional, prèvia entrevista.

En el cas de les substitucions i els interinatges és el Consorci d’Educació qui s’encarrega de proveir les places vacants amb les persones de la borsa.

PER AL PROPER CURS 21-22 BUSQUEM FUNCIONARI/ÀRIA DEL COS DE SECUNDÀRIA DE L’ÀMBIT CIENTÍFICOTECNOLOGIC I QUE ACREDITI EL NIVELL ACTIC AVANÇAT O COMPETIC 3 I TAMBÉ EL NIVELL B2 DE LLENGUA ANGLESA.

Si hi estàs interessat/da pots enviar el teu currículum a l’adreça: cfamontserratroig@xtec.cat

Pots fer-ne difusió!